Psihologia geriatrică paliativă urmărește asigurarea îmbunătățirii calităţii vieţii pentru persoane vârstnice, familiile acestora și personalul de îngrijire.
Modalitățile de intervenție vizează atât ameliorarea problemelor emoționale, cognitive, sociale, motrice şi spirituale, cât și controlul durerii şi al altor simptome.

Ne adresăm, în principal, căminelor pentru persoane vârstnice.